Afspraken

Hierbij enkele afspraken ivm annulatie of afwezigheid schoolvoorstellingen.

Afwezigen

De prijzen zijn zeer krap berekend. Bij een verschil van meer dan 10% van het opgegeven aantal leerlingen, rekenen wij de overige gereserveerde plaatsen aan. Voor kleuters mag dit verschil niet meer dan 25% zijn.
Een klas die niet opdaagt op de activiteit, betaalt het volledige bedrag i.f.v. het ingeschreven aantal leerlingen.

Annulatie

Door de school

Je school betaalt sowieso 50% van de voorziene inkomsten. Als je minder dan twee maand voor je bezoek annuleert, dan rekenen wij je het volledige bedrag aan. Hou bij jouw inschrijving rekening met verlofdagen, schoolreizen, pedagogische activiteiten…

Door de organisatie

Gebeurt soms en buiten onze wil om. Wij laten jou dit zo snel mogelijk weten. De organisatie is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door de school.