Afspraken

Hieronder staan enkele afspraken in verband met annulatie of afwezigheid bij schoolvoorstellingen.

Afwezigen

De prijzen zijn zeer krap berekend. Bij een verschil van meer dan 10 % van het opgegeven aantal leerlingen, rekenen wij de overige gereserveerde plaatsen aan. Voor kleuters mag het verschil niet meer dan 25 % zijn.
Een klas die niet opdaagt op de activiteit, betaalt het volledige bedrag voor het ingeschreven aantal leerlingen.

Annulatie

Door de school

Je school betaalt sowieso 50 % van de begrote inkomsten. Als je minder dan twee maanden voor je bezoek annuleert, rekenen wij het volledige bedrag aan. Hou bij jouw inschrijving rekening met vakantiedagen, schoolreizen, pedagogische activiteiten …

Door de organisatie

Dat gebeurt soms en buiten onze wil om. Wij laten je dit zo snel mogelijk weten. De organisatie is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door de school.